ก่อนและหลังวิชา Research Methodology

Number of View: 5237

เห็นใจประเทศไทย ที่ตัวเราและกลุ่มคนหลายๆ คนพยามเรียกร้องให้รัฐเพิ่มเงินงบประมาณกับการรวิจัย จาก 0.xx เป็น 3.xx ของ GDP หรือมากกว่า เพื่อผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากการวิจัย ซึ่ง เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็ทำแบบนั้นกัน และนำพาให้ประเทศเขาเจริญรุ่งเรือง

 

แต่ตัวเรากลับไม่ให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการทำวิจัยเลย

 

เมื่อก่อนเห็นแบบสอบถามทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ล้วนเบือนหน้าหนีไม่อยากตอบ ณ วันนี้หลังจากเรียนวิชา Research Methodology แล้วรู้สึกเห็นใจคนทำวิจัยขึ้นมามากๆ

ตอนนี้เห็นแบบสำรวจอะไรมาก็พยายามกรอกและตอบคำถามให้ดีที่สุด ช่วยๆ กันนะครับ ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักวิจัย แต่เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยที่ดีในประเทศได้

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.