ไทยเป็นมหาอำนาจ?

Number of View: 2780

จากการวิจัยและสำรวจเรื่องการใช้น้ำมันของโลกคาดว่าอีกไม่เกิน 50 ปี
น้ำมันก็จะหมดไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะหมดเร็วกว่านั้นก็ได้
เพราะปริมาณการใช้น้ำมันของโลกมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก ตามความเจริญรุ่งเรือง
ของโลก และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่มากขึ้นทุกวัน

พลังงานหลายๆส่วนได้ทุกหยิบยก และนำมาพิจารณาทดสอบและใช้งานจริง
เพื่อทดแทนการกำลังจะหมดของน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานปรมณู พลังงานลม
พลังงานแดด และอื่นๆ

ณ สถานการณ์ปัจจุบัน หลายๆประเทศกำลังหันมาให้ความสนใจในเรื่อง
ของน้ำมันที่มาจากพืชเช่นแก๊สโซฮอล หรือนำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์
รวมทั้งไบโอดีเซล หรือน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืช

เป็นไปได้ไหมว่าเครื่องยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้จะสามารถใช้เชื้อเพลิง
ที่เป็นแอลกอฮอล์ หรือน้ำมันพืชที่บริสุทธิ์ ที่มาจากต้นพืชโดยตรง
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง และผู้ผลิตเครื่องยนต์ต่างๆ ต่างก็ผลิตเครื่องยนต์
เช่นดังว่ามากันหมด

เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่ประเทศไทยซึ่งถือว่ามีภูมิประเทศอันได้เปรียบชาวโลก
ในการที่จะปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นพลังงานเช่นดังว่า จะกลายมาเป็นมหาอำนาจใหม
่ด้านพลังงานทางเลือก

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.