Google ทดสอบการแสดงผลการค้นหาเป็นแบบกล่อง

Number of View: 4343

วันนี้ (20/10/2016) เมื่อทำการค้นหาด้วยกูเกิล (Google) จะปรากฏผลการค้นหาแบบใหม่กับผู้ใช้บางคน โดยข้อมูลที่ค้นพบจะถูกแสดงในกล่องที่ขาวบนพื้นเทาแทนแบบเดิม ที่ไม่มีกล่องและบนพื้นขาวทั้งหมด ต้องดูผลตอบรับกลับมาว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะชอบหรือไม่

google01

google02

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.