lazada.co.th ก้าวมาเป็นเว็บช้อปปิ้งอันหนึ่งของไทยใน 3 ปี

Number of View: 5584

ในวันนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า lazada.co.th เป็นเว็บช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของไทย จากสถิติของเว็บ alexa.com จะเห็นว่าในประเทศไทย lazada เป็นเว็บในอันดับ 11 ของเว็บทุกประเภท นั้นก็หมายความว่าเป็นเว็บอันดับ 1 ด้านการซื้อของออนไลน์นั่นเอง ซึ่งในวันนี้ก็เป็นระยะเวลาแค่เพียง 3 ปี เท่านั้นที่ลาซาด้าเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการมีทุนและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นและการบริหารที่ยอดเยี่ยม ย่อมสามารถนำหน้าคู่แข่งรายเดิมๆ ได้ไม่ยาก

lazada

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.