Tag Archives: ที่สูง

บทกลอน/ความเรียง ศิลปะ

คนเราขึ้นไปอยู่ที่สูงเพื่ออะไร?

Number of View: 4298

เพื่อให้คนมองเห็น(มีหน้ามีตา)?
เพื่อได้เห็นมุมกว้าง(มีอำนาจ)?
หรือเพื่อ?????