Tag Archives: ปราสาทหินพิมาย

ประวัติศาสตร์ มือก่ายหน้า ขาไขว่ห้าง

บรรพบุรุษเรามาจากไหน

Number of View: 1486

ได้แวะชม “ศรีวิเรนทราศรม” [อาศรมของผู้ยิ่งใหญ่] หรือปราสาทหินพิมาย ณ “วิมายปุระ” [เมืองที่ไม่มีมายา] หรือเมืองพิมาย ซึ่งห่างจากเมืองพลแค่ 80 กม.เอง

เคยมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่สามารถซึมซับถึงความยิ่งใหญ่ของปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและความขลังของปราสาทได้มากที่สุด เป็นสถานที่ที่สร้างจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธนิกายมหายาน สร้างมาแล้ว 800-900 ปี แล้วก็อยู่ใกล้ๆ กับแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ที่มีอายุราวๆ 3000 ปี ซึ่งอยู่ใกล้บ้านเกิดแค่นี้แต่ยังไม่เคยไปเลย คราวหน้าต้องไปให้ได้ เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือรากเหง้าของความเป็นมาของเรา

read more »