Tag Archives: ผู้สอน

มือก่ายหน้า ขาไขว่ห้าง

อาจารย์ที่ไม่ได้เป็นแค่อาจารย์

Number of View: 4777

โชคดีที่ได้ลงเรียนวิชา IT Project Management เพราะได้เรียนกับอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นแค่
อาจารย์ คือ ดร.กว้าน สีตะธนี

เนื้อหาที่ได้เรียนก็ไม่ได้เป็นเนื้อหาในแค่วิชาที่เรียน ซึ่งก็เหมือนกับในวันสุดท้ายที่อาจารย์ปิดคอร์สบอก
กับพวกเราว่า ถ้าให้อาจารย์มาสอนที่นี่ อาจารย์ขอสอนไม่ใช่แค่ในตำรา หรือขอสอนวิชานอกเนื้อหาที่
เรียนด้วย นั่นคือเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของอาจารย์

วิชาที่เรียนก็เป็นเนื้อหาด้านการบริหารจัดการโครงการไอทีทั่วไปตั้งแต่ตนจนจบ แต่สิ่งที่อาจารย์สอน
และให้พวกเรามากกว่านั้นคือ ประสพการณ์จริงที่อาจารย์ประสบพบเจอมาจริงและมาบอกเล่าเรื่องราว
ต่างๆ ให้พวกเราฟัง

read more »