Tag Archives: เงินดิจิตอล

เทคโนโลยี

ณ วันที่ 16/03/2560 ราคาของ ethereum ขึ้นไปถึง 40$ แล้ว

Number of View: 1978

ณ วันที่ 16/03/2560  ethereum สามารถทำราคาสูงครั้งใหม่ได้ขึ้นไปถึง 40$ แล้ว

read more »

ตลาด ตะลี เทคโนโลยี

ราคา ether ต่ำลงมาถึง 9.97$/ether

Number of View: 2650

ช่วงนี้ราคา ether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลหรือ Cryptocurrency ตกลงมาต่ำถึงระดับราคา 1 ether ต่อ 9.97 dollar เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559 ซึ่งก็ยังอาจจะต่ำลงไปได้อีกเพราะความกังวลเรื่องผลกระทบจากการที่ระบบ DAO ถูกแฮกค์และโดนขโมยเงินไปกว่า 50 ล้านดอลล่าร์ ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา และตอนนี้ยังแก้ปัญหาไม่เสร็จ
ถ้าใครกล้าเสี่ยงไม่ลงทุนตอนนี้ก็รู้จะว่าไปลงทุนตอนไหน

Firefox_Screenshot_2016-07-05T02-29-45.044Z

ภาพจาก poloniex

ตลาด ตะลี มือก่ายหน้า ขาไขว่ห้าง เทคโนโลยี

คาดว่า ethereum น่าจะเป็น Disruptive technology

Number of View: 2456

ในตอนนี้ทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการมาของ Fintech และ Blockchain ซึ่งก็มีหลายเทคโนโลยีให้เลือกใช้และกำลังวัดและชั่งกันว่าตัวไหนจะไปได้สวยและใช้งานได้ดี

การต่อสู้กันเพื่อให้สามารถเป็น  Disruptive technology หรือ  Disruptive Innovation ได้ไม่ใช่เรื่องที่ได้มากันง่ายๆ ต้องมีทั้งพวกมากมาร่วมทำ และมีพวกมากมาลากไปหรือมีคนยอมรับและยอมใช้งานจำนวนมาก

ถ้าวัดกำลังกันตอนนี้ดูเหมือน ethereum จะมีภาษีดีกว่าใครๆ เพราะ มี บริษัทใหญ่มีมาร่วมมือและใช้งานเช่น

– Deloitte และ ConsenSys กำลังทำโครงการธนาคารดิจิตอล
– โครงการ R3 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของธนาคารใหญ่ๆ ทั่วโลกมีการทดลองใช้ Ethereum
– IBM มีโครงการ ADEPT โดยใช้ ethereum
– Microsoft
– Samsung
– Intel
เป็นต้น