Tag Archives: เนสกาแฟ

ทั่วไป

เนสกาแฟกระป๋องเขียว ไม่มีรูใส่หลอด

Number of View: 5779

ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แถมทำสีแดงตรงเปิดด้วย แต่ไม่มีรูก็ใช้วิธีหนีบหลอดแทนได้

image