Tag Archives: ไอพี

เทคโนโลยี

google.google ซึ่งเป็นโดเมนนามสกุลใหม่ (.google) ได้ชี้โดเมนมาที่ 127.0.53.53

Number of View: 4108

google.google ซึ่งเป็นโดเมนนามสกุลใหม่ (.google)
ได้ชี้โดเมนมาที่ 127.0.53.53 ซึ่งเป็น ไอพีที่เพิ่งได้รับอนุญาตใหม่ เช่นกัน
และไอพี 127.0.53.53 เป็นไอพีพิเศษที่เหมือนกับ 127.0.0.1
แต่ที่พิเศษคือสามารถทำการทดสอบโดยใช้โดเมนจริงชี้มาที่ไอพี 127.0.53.53
เพื่อเข้าดูผ่านโดเมนในเครื่องจำลองเราได้

google-google