Tag Archives: สื่อต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

สื่อต่างประเทศรายงานข่าวรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 ของไทย

Number of View: 3164

สื่อต่างประเทศรายงานข่าวรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 ของไทย
หลังการทำรัฐประหารไม่กี่ชั่วโมง

military-control001 military-control002 military-control003military-control006 military-control008