Tag Archives: poloniex.com

ตลาด ตะลี เทคโนโลยี

เจาะลึกวิธีการซื้อขายเงินดิจิตอล เช่น ethereum, bitcoin, ripple และเงินสกุลอื่นๆ ในเว็บ poloniex.com

Number of View: 8676

 

เว็บที่ให้บริการซื้อขายเงินดิจิตอลหรือ cryptocurrency ทั่วโลกนั้นมีมากมายหลายเว็บ บางเว็บก็นิยมซื้อขายเฉพาะในบางประเทศเช่น bithumb.com นิยมในประเทศเกาหลี , bitflyer.jp นิยมซื้อขายในประเทศญี่ปุ่น หรือในของไทยก็จะมีเว็บ bx.in.th หรือ satang.pro

 

แต่ละเว็บก็จะมีข้อแตกต่างกันไป เช่นคิดเปอร์เซ็นต์จากการขายกี่เปอร์เซ็นต์ เงื่อนไขในการฝากเงินได้กี่บาทต่อวัน เงื่อนไขในการถอนเงินได้กี่บาทต่อวัน
read more »