Tag Archives: Rename

เทคโนโลยี

สุดยอดโปรแกรม Rename ชื่อไฟล์ Bulk Rename Utility

Number of View: 5032

สุดยอดโปรแกรม Rename ชื่อไฟล์ Bulk Rename Utility สามารถ Rename ชื่อไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ

bulkrenameutility
คุณเคยเจอปัญหาที่ต้อง Rename ชื่อไฟล์จำนวนมากๆ แล้วต้องการให้ชื่อเรียงเลขเหมือนเดิม หรือเรียงเลขแบบใหม่
หรือตั้งชื่อแบบใหม่ ไหม ถ้าคุณเคยเจอและต้องทำอย่างนั้น มาสามารถช่วยคุณได้เลย

เพราะมันสามารถแทรกคำ แทรกเลข หรือลดคำ ลดเลข ตรงจุดไหนหรือตำแหน่งไหนของชื่อก็ได้
พร้อมกันได้หลายๆ ไฟล์ หรือเฉพาะบางไฟล์ที่ต้องการได้ และที่สำคัญยังฟรีด้วย

ดาวน์โหลดที่นี่

วิดีโอการใช้งาน

YouTube Preview Image