Tag Archives: browser

ตลาด ตะลี เทคโนโลยี

ผู้พัฒนาบราวเซอร์ Brave ทำการระดมทุนแบบ ICO ได้เงิน 1200 ล้านบาทในเวลาเพียง 30 วินาที

Number of View: 2993

ในการระดมทุนแบบ ICO ของ Brave ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา Browser Brave ได้ทำการระดมทุนแบบฝูงชน (Crowdfunding) ผ่านการให้ซื้อเหรียญเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) หรือเรียกการลงทุนแบบนี้ว่าการระดมทุนแบบ ICO ด้วยการรับเหรียญเงินดิจิตอล Ethereum โดยได้เงิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ  ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 30 วินาที การระดมทุนในครั้งนี้เพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการหนึ่งคือโครงการ BAT

read more »

ตลาด ตะลี เทคโนโลยี

แรงบันดาลใจโลโก้ Chromium

Number of View: 3947

google chrome