Tag Archives: หนังสือ

ทั่วไป

E-Book หนังสือแก่นพุทธศาสน์ (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

Number of View: 37367

หนังสือแก่นพุทธศาสน์ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ <ดาวน์โหลดที่นี่>
6679364

ทั่วไป

E-Book คู่มือมนุษย์ (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

Number of View: 97449

หนังสือคู่มือมนุษย์ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ <ดาวน์โหลดที่นี่>
ผู้จัดทำโดย : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

book5620090714122016

มือก่ายหน้า ขาไขว่ห้าง

หนังสือที่ควรซื้อให้เด็กอ่าน

Number of View: 3896

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนยังไม่เคยได้อ่านหรอก แต่ก็ตรงกับแนวคิด คือ
ถ้าอยากให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ก็ต้องให้เขาได้รู้จัก
ต้นแบบดีๆ หรือผู้ที่อยากให้เขาอยากเอาอย่าง

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยเขียนถึงเรื่องประมาณนี้หลายครั้ง ซึ่งก็จะเป็น
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง

(อาจารย์นักพัฒนา

อิทธิพลทางความคิด

แบบ

ต้นแบบ (อีกรอบ)�)

หนังสือที่กำลังกล่าวถึงมี 2 เล่มคือ

“มองซีอีโอโลก” โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ขายราคาแค่ 100 บาท
ซึ่งตอนนี้มีออกมาถึง 3 เล่มแล้ว�

หนังสือจะเล่าถึงประวัติของคนทั่วโลกที่ดังๆ เก่งๆ ทั้งหลาย

เล่มที่ 2 คือ ” a day 100 idol ” โดยนิตยสาร a day ราคาก็ไม่แพงถ้าเทียบกับคุณภาพคือ 200 บาท

โดยหนังสือจะนำประวัติบุคคลดังที่ส่วนมากจะเป็นแบบให้กับวัยรุ่น มารวมกันถึง 100 คน