Tag Archives: cryptocurrency

ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี

Bitcoin และ ethereum ทำราคาสูงสุดใหม่ที่ไม่เคยมีมาที่ 1585 $/btc และ 87 $/eth

Number of View: 1006

Bitcoin และ ethereum 2 สกุลเงินดิจิตอลที่มี Market Cap สูงสุด 2 อันดับแรก ทำราคาสูงสุดใหม่ทั้งสองสกุลเมือวันที่ 1 พ.ค. 2560 โดย Bitcoin ทำราคาสูงสุดครั้งใหม่ที่ 1585 $/btc ส่วน ethereum ทำราคาสูงสุดครั้งใหม่ที่ 87 $/eth

เทคโนโลยี

ณ วันที่ 16/03/2560 ราคาของ ethereum ขึ้นไปถึง 40$ แล้ว

Number of View: 1978

ณ วันที่ 16/03/2560  ethereum สามารถทำราคาสูงครั้งใหม่ได้ขึ้นไปถึง 40$ แล้ว

read more »

เทคโนโลยี

ณ วันที่ 15/03/2560 ราคาของ ethereum ขึ้นไปถึง 30$ แล้ว

Number of View: 1740

เทคโนโลยี

ราคาของ ethereum กลับมาที่ 22$ แล้ว

Number of View: 1728

ราคาของ ethereum กลับมาที่ 22$ แล้ว หลังจากที่เคยขึ้นไปถึงราคา 20$ เมื่อประมาณเกือบ 8 เดือนที่แล้ว ตอนนี้ราคาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมและอาจจะขึ้นไปสูงไปมากกว่านี้อีก

ตลาด ตะลี เทคโนโลยี

ราคา ether ต่ำลงมาถึง 9.97$/ether

Number of View: 2650

ช่วงนี้ราคา ether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลหรือ Cryptocurrency ตกลงมาต่ำถึงระดับราคา 1 ether ต่อ 9.97 dollar เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559 ซึ่งก็ยังอาจจะต่ำลงไปได้อีกเพราะความกังวลเรื่องผลกระทบจากการที่ระบบ DAO ถูกแฮกค์และโดนขโมยเงินไปกว่า 50 ล้านดอลล่าร์ ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา และตอนนี้ยังแก้ปัญหาไม่เสร็จ
ถ้าใครกล้าเสี่ยงไม่ลงทุนตอนนี้ก็รู้จะว่าไปลงทุนตอนไหน

Firefox_Screenshot_2016-07-05T02-29-45.044Z

ภาพจาก poloniex