คาดว่า ethereum น่าจะเป็น Disruptive technology

Number of View: 3832

ในตอนนี้ทั่วโลกต่างตื่นตัวกับการมาของ Fintech และ Blockchain ซึ่งก็มีหลายเทคโนโลยีให้เลือกใช้และกำลังวัดและชั่งกันว่าตัวไหนจะไปได้สวยและใช้งานได้ดี

การต่อสู้กันเพื่อให้สามารถเป็น  Disruptive technology หรือ  Disruptive Innovation ได้ไม่ใช่เรื่องที่ได้มากันง่ายๆ ต้องมีทั้งพวกมากมาร่วมทำ และมีพวกมากมาลากไปหรือมีคนยอมรับและยอมใช้งานจำนวนมาก

ถ้าวัดกำลังกันตอนนี้ดูเหมือน ethereum จะมีภาษีดีกว่าใครๆ เพราะ มี บริษัทใหญ่มีมาร่วมมือและใช้งานเช่น

– Deloitte และ ConsenSys กำลังทำโครงการธนาคารดิจิตอล
– โครงการ R3 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของธนาคารใหญ่ๆ ทั่วโลกมีการทดลองใช้ Ethereum
– IBM มีโครงการ ADEPT โดยใช้ ethereum
– Microsoft
– Samsung
– Intel
เป็นต้น

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.