ณ วันที่ 16/03/2560 ราคาของ ethereum ขึ้นไปถึง 40$ แล้ว

Number of View: 2825

ณ วันที่ 16/03/2560  ethereum สามารถทำราคาสูงครั้งใหม่ได้ขึ้นไปถึง 40$ แล้ว

และทำให้มีมูลค่าตามราคาตลาดขึ้นมาที่ประมาณ 3600 ล้าน $ ทันที่ ตามห่างจาก Bitcoin ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 20,000 ล้าน $ ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.