เมื่อเกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ในการประมูลคลื่น 4G ของไทย

Number of View: 6033

เมื่อเกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ไม่มีใต้โต๊ะ ไม่มีการฮั้ว ผลประโยชน์ย่อมตกกับประเทศชาติ

4gauction

ภาพจาก : prachachat.net/news_detail.php?newsid=1447296785

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.