ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการระเบิดที่ราชประสงค์

Number of View: 5296

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการระเบิดที่ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17/08/2558

ระเบิด+คนบาดเจ็บเสียชีวิต > ภาคการท่องเที่ยวที่เป็นความหวังเดียวของไทย+นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่น > พลาดเป้า 29 ล้านคน > ปัจจัยลบรุมเร้าเศรษฐกิจโงหัวไม่ขึ้น > ข้าวยากหมากแพง โจรชุกชุม > ประชาชนไม่พอใจและด่ารัฐบาล > กองหนุนด่ารัฐบาลได้ถนัดขึ้น + พวกคอยสมน้ำหน้ารัฐบาล

ระเบิด+คนบาดเจ็บเสียชีวิต >ประชาชนขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต > รัฐบาลเสียรังวัด > กองหนุนด่ารัฐบาลได้ถนัดขึ้น + พวกคอยสมน้ำหน้ารัฐบาล

ระเบิด+คนบาดเจ็บเสียชีวิต > สร้างวาทะกรรมว่ารัฐบาลสร้างสถานะการณ์เพื่ออยู่ต่อ > ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยและขาดความเชื่อมั่นรัฐบาล > กองหนุนด่ารัฐบาลได้ถนัดขึ้น + พวกคอยสมน้ำหน้ารัฐบาล

ระเบิด+คนบาดเจ็บเสียชีวิต > นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น > ??? > พวกช้อนขนานใหญ่ > เท > กำไร

ระเบิด+คนบาดเจ็บเสียชีวิต > นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น > ย้ายฐาน > เงินไหลเข้าประเทศ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.