ผู้พัฒนาบราวเซอร์ Brave ทำการระดมทุนแบบ ICO ได้เงิน 1200 ล้านบาทในเวลาเพียง 30 วินาที

Number of View: 2994

ในการระดมทุนแบบ ICO ของ Brave ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา Browser Brave ได้ทำการระดมทุนแบบฝูงชน (Crowdfunding) ผ่านการให้ซื้อเหรียญเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) หรือเรียกการลงทุนแบบนี้ว่าการระดมทุนแบบ ICO ด้วยการรับเหรียญเงินดิจิตอล Ethereum โดยได้เงิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ  ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 30 วินาที การระดมทุนในครั้งนี้เพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการหนึ่งคือโครงการ BAT

โดยมีผู้ลงทุนรายหนึ่งได้ทำการลงทุนไปถึง 20,522.421 Ether ($4,732,675.51) หรือเป็นเงินไทยประมาณ  160 ล้านบาท

 

ดูรายละเอียดการส่งเงินได้ที่ https://etherscan.io/tx/0x06e61f46928c25298fc74d14b0f2a1d721d6f6e340d0ac9da68624c5e664a631

 

และ Vitalik Buterin ผู้เริ่มต้นพัฒนา ethereum ทวีตข้อความว่า มีผู้ลงทุนอีกรายหนึ่งได้ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมในการส่งเงินเพื่อสามารถส่งเงินเข้าระดมทุนให้ไว้กว่าใครสูงถึง  9.9914 Ether ($2,304.52) หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 80,000 บาท จากการลงทุน  570 Ether ($131,470.50)  หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.5 ล้านบาท

ดูรายละเอียดการส่งเงินได้ที่ https://etherscan.io/tx/0x64438300bb4db46715f2e1d919e3d6f5434981a8e40a78a046c1f9e16e05eff6

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.