อาจารย์ที่ไม่ได้เป็นแค่อาจารย์

Number of View: 5779

โชคดีที่ได้ลงเรียนวิชา IT Project Management เพราะได้เรียนกับอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นแค่
อาจารย์ คือ ดร.กว้าน สีตะธนี

เนื้อหาที่ได้เรียนก็ไม่ได้เป็นเนื้อหาในแค่วิชาที่เรียน ซึ่งก็เหมือนกับในวันสุดท้ายที่อาจารย์ปิดคอร์สบอก
กับพวกเราว่า ถ้าให้อาจารย์มาสอนที่นี่ อาจารย์ขอสอนไม่ใช่แค่ในตำรา หรือขอสอนวิชานอกเนื้อหาที่
เรียนด้วย นั่นคือเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของอาจารย์

วิชาที่เรียนก็เป็นเนื้อหาด้านการบริหารจัดการโครงการไอทีทั่วไปตั้งแต่ตนจนจบ แต่สิ่งที่อาจารย์สอน
และให้พวกเรามากกว่านั้นคือ ประสพการณ์จริงที่อาจารย์ประสบพบเจอมาจริงและมาบอกเล่าเรื่องราว
ต่างๆ ให้พวกเราฟัง

ที่ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นแค่อาจารย์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์มีตำแหน่ง
บริหารในเนคเทค แต่อาจารย์ได้สอนคุณธรรม จริยะธรรม การประพฤติปฏิบัติตัว แง่คิดต่างๆ
ให้กับผู้เข้าเรียน ในทุกวันที่สอน ซึ่งคิดว่าหาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆ แล้วในสมัยนี้

แต่ก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์วิชาอื่นไม่ดีนะ ก็ดี การสอดแทรกคุณธรรมจริยะธรรมอาจารย์ท่านอื่นก็มีบ้าง แต่กับ
อาจารย์ท่านนี้มีในทุกวันที่เรียนและไม่ใช่เรื่องเดียวด้วย

สิ่งที่อาจารย์พยายามเน้นคือสอนให้มองถึงส่วนรวม เพื่อประเทศชาติอย่ามองแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเอง

อาจารย์สอนให้คิดและพยายามสอนด้วยการให้ตั้งคำถาม หรือตอบคำถามในชั้นเรียน แต่อาจารย์ก็จะผิด
หวังบ่อยๆ ที่มีคนถามน้อย อยากบอกอาจารย์ว่า ผมมีคำถามมากมาย อยากคุยอยากถามอาจารย์ครับ
แต่วิชาที่เรียนเป็นช่วงเย็นเลิก 3 ทุ่ม ถามคำถามแต่ละทีก็เกรงใจเพื่อนๆ ในชั้นจะเขม้นเอาเพราะอยาก
กลับบ้านเต็มแก่

ไม่แน่ว่าอาจารย์จะสอนวิชานี้ต่อหรือเปล่าเพราะเหมือนจะมีภาระกิจมากขึ้น ถ้าอาจารย์ไม่ได้สอนวิชานี้
ต่อก็เสียดายมากๆ ที่รุ่นต่อๆ มาจะไม่ได้เรียนกับอาจารย์ที่ดีๆ แบบนี้อีก

ตัวอย่างเรื่องนอกตำราที่อาจารย์นำมาเล่า
– พ.ร.บ. คอมฯ
– ทำไม Intel เลือกเวียดนาม
– ทำไมไทยถึงเป็นฐาน HDD โลก
– Core Bussiness ของ SCG ตอนนี้ ไม่ใช่ปูน
– การรับมือการเสียตำแหน่งผู้ผลิตจอของไต้หวัน
– การบริหารการผลิตของญี่ปุ่นกับอเมริกา
– การสัมภาษณ์นักเรียนทุน
– ธุรกิจบนดอยร้อยล้าน
– ธุรกิจบริการแห่งอนาคต
– เรื่องเล่ามหาตมะคานธี
– วัฒนธรรมญี่ปุ่น
– วัฒนธรรมตะวันตก
– และอื่นๆ อีกมากมาย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.