เจ๊สั่งลุย!

Number of View: 2841

ขนาดเรื่องสำนึกในการที่นำเงินภาษีประชาชน เพื่อไปทำการประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเอง
อย่างไม่เกรงใครจะด่าว่า เพื่อให้ได้คะแนนนิยมในการเลือกตั้งอีกครั้ง
เรื่องแค่นี้ก็วัดได้แล้วว่า เขาไม่ควรที่จะเข้ามาบริหารประเทศบ้านเมืองของเราอีกครั้ง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.