เคล็ดลับ เพื่อจะไม่ได้เป็น คนบ้า หรือ เสียสติ

Number of View: 2706

ไม่บ้าศักดิ์ศรี
ไม่หนีความจริง
ไม่ทิ้งความหวัง
ไม่ฝังใจโกรธ
ไม่โทษตัวเอง
ไม่เกรงมอบไมตรีก่อน
ไม่บั่นทอนกำลังใจ
ไม่หวั่นไหวง่าย
ไม่ทำลายสุขภาพ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.