มันเป็นอะไรของมัน

Number of View: 3352

หลายคนคิดว่าคนที่มีการศึกษาสูงจะมีความคิดดี เป็นคนดี หลายคนคาดหวังอย่างนั้น
แต่ลืมนึกไปว่า คนที่เรียนจบโท จบดอกเตอร์ ก็เป็นคนเหมือนกัน มี รัก โลภ โกรธ หลง
และ กิเลส ตัณหา เหมือนกัน เราจะมักจะเห็นคนพูดบ่อยๆว่า มีการศึกษาสูง แต่ไม่มี
ความคิด ไม่มีมารยาท ซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ไม่ผิด เพราะโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สอนให้คนมีความรู้ ให้ประกอบวิชาอาชีพได้ แต่ สถาบันเหล่านั้น ยังมีสิ่งที่ควรเติมให้
เต็มสำหรับคนที่เข้าไปเรียน

แล้วอย่างนั้นอะไรล่ะ ที่ทำให้คนเป็นคนดี มันน่าจะมาจากการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมทั้ง ชุมชนที่อยู่อาศัย ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนเล่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์
หลายๆอย่างรวมกัน

ตอนนี้สถาบันที่บอกว่าดีๆ สถาบันสูงๆ ที่คนเรียกกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดกันที่ตรงไหน
เอาอะไรมาวัด วัดที่คนจบมาได้เป็นนายก เป็นรัฐมนตรีเหรอ วัดที่คนที่จบมาประสบความสำเร็จ
ในธุรกิจเหรอ แล้วไอ้คนที่จบมาเป็นรัฐมนตรียังโกงกินไหม ยังทำประโยชน์ให้แต่พวกพ้อง
หรือญาติมิตรหรือเปล่า คนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้น ยังทำธุรกิจที่มอมเมาประชาชน
ด้วยอบายมุขต่างๆ มอมเมาเยาวชนด้วยสิ่งยั่วยุต่างๆ อย่างนี้เขาเรียกว่าสถาบันนั้นสร้างคนที่ดี
แล้วเรียกได้ว่าเป็นสถาบันชั้นสูงเหรอ

บางคนอาจจะแย้งว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีสถาบันไหนเขาสอนหรอก ก็อาจจะถูก คนมันจะเป็นคนดี
มันก็ดีเอง คนมันจะเลวมันก็เลวเอง ไม่มีสถาบันไหนมาสอน

แต่ท่านยอมรับไหมว่า ทุกวันนี้ทุกสถาบันได้เป็นตัวสร้าง วัฒนธรรมที่เลวๆ แย่ๆ ค่านิยมที่เลวๆ
ต่ำๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ จนกลายเป็นว่า คนที่เข้าไปอยู่ในสถาบันนั้นต้องทำตัวให้กลมกลืน ในสิ่งที่เลวๆ
เพราะ ค่านิยมที่ผิดๆ

การที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาในสังคมไทยได้ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผู้บริหารสถาบันเหล่านั้น ไม่มีปัญญา
สร้างนโยบายที่ดีๆ มาปรับปรุงวัฒนธรรม ค่านิยมเหล่านั้นได้ หรือว่าผู้บริหารประเทศไม่มีปัญญา
ที่จะทำนโยบายเพื่อสร้างค่านิยมดีๆ วัฒนธรรมดีๆ ให้กับคนในชาติได้

หรือว่าทำได้แค่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนซื้อหวย หลุมหลงในอบายมุข นอนรอหวังความร่ำรวย
ลมๆแล้ง ไปวันๆ ไม่ทำมาหากิน

หรือทำได้แค่สร้างนโยบายแหกตาประชาชนว่า ทำสงครามกับยาเสพติด แต่ให้มีการโฆษณาส่งเสริม
การขายเหล้าอย่างเสรี จนคนในชาติสามารถเป็นขี้เหล้าระดับโลกได้

หรือทำได้แค่ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีอินเตอร์เน็ตใช้ แต่ทำเป็นแค่เล่นเกมส์ และดูรูป
ลามกทั้งวันทั้งคืน

หรือทำได้แค่ทำซ่องให้ถูกกฏหมาย ไปหาใช้บริการที่ไหนก็ได้ทุกมุมเมือง

หรือทำได้แค่เปลี่ยนมาเฟียเงินกู้จากใต้ดิน ให้มาอยู่กับนายธนาคารหน้าเลือด ทั้งตัวเอง และพวกพ้อง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.