มาร่วมกันสร้างค่านิยมที่ดีๆ จะดีไหม

Number of View: 5163

คนเราเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กจะถูกผู้คนตีตราว่าเราเป็นคนอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก
ถ้าตีตราในทางที่ไม่ดี เช่น บางคนชอบว่าเด็กว่า ขี้เกียจ สันหลังยาว ไม่เอาถ่าน
ไม่ฉลาด เป็นต้น

ถ้าการตีตราในทางที่ดี เช่น เป็นเด็กกตัญญู ขยัน อดทน มีมารยาท มีสัมมาคารวะ
เรียนเก่งเป็นต้น

ในทางจิตวิทยาแล้วตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ขึ้นมาเด็กก็จะทำตัวตามที่มีคนตีตรา
หรือฝังชิบในสมองให้ตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่ถูกตีตราให้เป็น
แล้วก็เป็นคนอย่างนั้นจริง

การปลูกฝังค่านิยมของคนในประเทศก็เช่นกัน ล้วนเกิดจากการตีตราของคนนอกประเทศ
และตีตราหรือฝังชิบไปใสสองของคนในประเทศด้วยคนในประเทศเอง

ค่านิยมดีๆ ในสังคมไทยเช่น คนไทยมีน้ำใจคนไทยยิ้มเก่ง คนไทยชอบช่วยเหลือ

ผลในทางจิตวิทยาที่ได้จาการตีตราคนในประเทศในทางที่ดี ก็ส่งผลให้คนในประเทศ
ทำตัวให้ตัวเองเป็นคนดีอย่างที่คนนิยมทำกัน แล้วก็ส่งผลดีต่อประเทศ
ให้คนประเทศอื่นก็อยากคบอยากมาหา นำรายได้เข้าประเทศได้

แต่ค่านิยมใหม่ๆ ที่คนในสังคมไทยกำลังสร้างด้วยคนในประเทศเอง
ทั้งจากการมโนว่าเรามีค่านิยมอย่างนั้นเอง หรือพูดๆ ต่อๆ กันไปเรื่อยๆ
โดยที่ความจริงเป็นอย่างไรก็ไม่มีผลการวิจัยที่ชัดเจน

แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างค่านิยมผิดๆ หรือฝังชิบผิดๆ
เข้าไปในสมองของประชาชนในประเทศด้วยกันเอง

ค่านิยมไม่ดีที่เราพยายามฝังหัวกันเช่น คนไทยชอบมุง, คนไทยไม่มีระเบียบ,
คนไทยเห็นแก่ตัว และอื่นๆ

ในเมื่อเราถูกตีตราว่าเป็นคนอย่างนั้นแล้ว เราก็จะต้องพยายามทำตัวอย่างนั้น
แล้วสุดท้ายทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน แล้วเราจะผิดอะไรที่เราก็เป็น

สุดท้ายสังคมโดยรวมก็เลยกลายเป็นสังคมแย่ แล้วก็ค่อยๆ แย่ลงไป
เพราะทุกคนต่างช่วยกันสร้างค่านิยมที่แย่ โดยไม่รู้ตัว

จะว่าเราไม่ยอมรับความจริงที่คนเรามีนิสัยแย่ๆ ขึ้น มันก็ใช่
เพราะค่านิยมแย่ๆ เราก็ไม่ควรจะยอมรับกัน ควรที่จะสร้างค่านิยมดีๆ กันขึ้นใหม่

ถึงเวลาหรือยังที่ควรมีหน่วยงานกลางทั้งกรมสุขภาพจิตหรือกรมประชาสัมพันธ์
หรือใครก็ได้ ที่จะมาเป็นผู้นำสร้างค่านิยมดีๆ ให้เกิดขึ้นใหม่ให้กับคนในประเทศไทย

จะว่าเป็นการหลอกตัวเองถ้าสร้างค่านิยมดีๆ ขึ้นมาต้องใช้คำพูดประมาณว่า
คนไทยดีอย่างนั้น คนไทยดีอย่างนี้ มันก็คงเป็นหลอกตัวเองจริง แต่มันจะดีแค่ไหน
ที่เราหลอกตัวเองแล้ว สุดท้ายแล้วสังคมเรากลายเป็นสังคมที่ดีอย่างนั้นจริง

เราปล่อยตัวเองให้ถูกหลอกหรือคนไทยหลอกกันเองด้วยโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ
ในสื่อต่างๆ มานานแล้ว แล้วส่วนมากคนในสังคมก็เชื่อกัน สุดท้ายคนในประเทศเป็นสังคมบริโภคนิยม
และก็งมงายกันไป

ลองหลอกตัวเองด้วยการสร้างค่านิยมที่ดีๆ จะดีไหม

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.