จอมยุทธ์โลกไม่ลืม

Number of View: 2788

บรรยากาศแห่งความยุ่งยังไม่จางหายไปจากชีวิต แต่ก็ดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อย
ยังพอมีเวลาได้หยุดหายใจบ้าง แต่ก็ยังมีหลายเรื่องราวที่ต้องทำ แต่ก็ยังไม่ได้ทำ
และก็ต้องหาโอกาสทำ ทั้งไปเยี่ยมน้องที่เจ็บหนัก ตั้งแต่นอนโรงพยาบาล
จนกระทั้งออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยม

ครั้นพอว่างขึ้นมาหน่อยจะไปเยี่ยม ก็ดันหาตัวไม่เจอ ครั้นพอหาตัวเจอเราก็ไม่ว่าง
อย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม� ยังไงก็อย่าไปโทษโลก
โทษฟ้าเลย

ที่เกริ่นกล่าวมาทั้งหลายนี้ก็อันเนื่องมาจากว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนยังไง แถมประเด็น
ที่จะเขียนก็หาไม่ได้ก็เลยอาศัยการเขียนนำอย่างที่กล่าวมา

ที่เขียนไม่ออกก็พอจะรู้เหตุผลว่าทำไม คงเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลา
ได้อ่านหนังสืออะไรเลย แม้กระทั้งหนังสือพิมพ์� แต่ถ้าช่วงไหนที่ได้อ่านหนังสือ
ก็จะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างมาเล่าให้ฟัง หนังสือเล่มสุดท้ายที่อ่านไปคือ
“พุทธทาสปริทัศน์” เป็นหนังสือที่มีอายุเก่าแก่มาก บังเอิญไปเจอเข้าก็เลยหยิบมาอ่าน
เป็นหนังสือเล่มไม่หนามากนัก อ่านไปก็สนุกดี ทำให้ได้อะไรดีๆเหมือนกัน

โดยเฉพาะทำให้ได้รู้ว่า ศัพท์ทางการเมืองหลายๆคำ เขาก็ใช้กันมานานแล้ว
คำที่จำได้ก็คือลิ่วล้อ

แต่ประเด็นสำคัญของหนังสือก็คือเรื่องราวชีวิตของท่านพุทธทาส ที่ตัวเราชื่นชมและ
ได้ยึดถือคำสอนของท่านมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้ว หลายๆครั้งที่มีเรื่องให้ต้องคิด
ให้ตัดสินใจ หรือทุกข์ใจ ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกครั้ง และก็ได้ผลดี

ที่ชอบมากและเข้ากันได้กับความเชื่อดั้งเดิมของผมก่อนที่จะมาศึกษาความคิดท่าน
ซึ่งจริงๆแล้ว ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ ก็คือเรื่องไม่เชื่อในเรื่องชาตินี้
ชาติหน้า หรือผีสางเทวดา แต่ผมก็ไม่ลบหลู่นะ ยังปฏิบัติตัวตามพ่อแม่ที่นับถือผี
และก็สังคมที่ต้องมนต์ของกรรมพิธีทางศาสนาที่เป็นกระพี้ของศาสนาต่างๆ

เพิ่งได้รู้ว่าท่านพุทธทาสเคยทำตัวเหมือนจอมยุทธ์เลยคือ ปลีกวิเวกเพื่อศึกษาวิชาต่างๆ
มากมายจนแตกฉาน มีความพากเพียรพยายามสูง อดทนต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆ

จนผลสุดท้ายกลายเป็นจอมยุทธที่ทุกวันนี้ทุกคนต่างยอมรับนับถือในคำสอนต่างๆ
ของท่าน พูดอีกครั้งว่าจริงๆแล้วก็คือ คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ แต่ตีความใน
แบบของท่าน แล้วก็คิดว่าเป็นการตีความที่ถูกต้องมากๆด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนก็
ยอมรับคำสอนแบบที่ท่านตีความไม่ได้ แต่ผลสุดท้ายในปัจจุบัน ทุกคนต่างยอมรับนับ
ถือ โดยเฉพาะคนอย่างผมบอกได้ว่า ถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนท่าน คงได้คิดว่าตัวเอง
กลายเป็นคนนอกศาสนาไปแล้ว

ตอนนี้ก็ยังมีหนังสือที่ตัวผมเองซื้อมาเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ที่เป็นผลงานแปลของท่าน
ที่ยังไม่ได้อ่านเลยถึง 2 เล่ม� และก็คงมีหนังสืออีกหลายเล่มที่เป็นผลงานของท่านที่ผมยัง
ไม่ได้รู้จัก และต้องหาโอกาสรู้จัก และศึกษาผลงานและความคิดของท่านเพื่อนำมาคิด
และปฏิบัติให้แตกฉานให้ได้ในอนาคต

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.