อิทธิพลทางความคิด

Number of View: 4175

เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยอ่านหนังสือสักเล่มนึง แล้วหนังสือเล่มนั้น
ก็กลายมาเป็นแนวทาง หรือแบบแผนในการดำเนินชีวิตให้กับตัวท่าน
มาจนปัจจุบัน บางทีอาจจะไม่ใช่เล่มเดียว อาจจะเป็นหลายๆเล่มก็ได้

ตัวผมเองก็เช่นเดียวกัน มีหนังสือหลายๆเล่ม ที่มีอิทธิพลทางความคิด
กับผม หลังจากอ่านแล้วก็ซึบซับนำมาปฏิบัติจนกลายเป็นตัวเราเองโดย
ไม่รู้ตัว หรือเกือบลืมไปเลยว่า เราได้รับความคิดต่างๆ มาจากหนังสือ
เล่มนั้นเล่มนี้ จนวันนึงเราได้กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมนั้นอีกครั้ง จึง
ได้รู้ว่า ความคิดต่างๆที่เป็นเราอยู่ การปฏิบัติตัวที่เราเป็นอยู่นั้น ล้วน
มาจากหนังสือเล่มเหล่านั้นเกือบทั้งสิ้น

หนังสือหลายๆเล่มที่มีอิทธิพลทางความคิดกับตัวผมเอง เช่น
“วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” ของ เดล คาร์เนกี้ หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพล
ทางความคิดกับตัวผมมาก อ่านตั้งแต่อยู่ ม.ปลาย จน มหาลัยก็อ่าน
แม้กระทั้งทำงานแล้วก็กลับมาอ่าน หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมยิ้มเก่ง
ทำให้เป็นคนตั้งคำถามแบบ โสคราตีส ทำให้เป็นคนคุยกับคนได้เก่ง
ทำให้เป็นคนชอบเปิดประเด็นในการสนทนาแล้วก็อีกหลายๆอย่าง

นอกจากนี้ก็มีหนังสือ “ค้นหา” ซึ่งเป็นหนังสือจิตวิทยาแบบความเรียง
ของ ดร.นวลศิริ เปาโรหิต เล่มนี้ก็มีอิทธิพลกับผมมาก อ่านตั้งแต่มัธยม
เหมือนกัน เล่มนี้ทำให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี และ เข้าใจจิตใจคนอื่น

นอกจากนี้ก็มี “นิทานปรัชญาลัทธิเต๋า” ของ อาจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก
เล่มนี้ก็อ่านมาตั้งแต่มัธยม นอกจากนี้ก็มี “แก่นพุทธศาสน์” ของท่าน
พุทธทาส,200ภาษิตพิชิตความสำเร็จ ซึ่งเขียนโดยใครจำไม่ได้แล้ว
แล้วก็อีกหลายเล่ม ซึ่งบางเล่มถ้าเราไม่ได้อ่านอีกรอบ ก็คง
ไม่รู้เหมือนกันว่า หนังสือเล่มนั้นๆมันได้ซึมผ่านเข้าไปในความคิดเรา
แล้วเราก็นำมาปฏบัติจนเป็นตัวเราไปแล้ว กว่าจะรู้อีกครั้ง ก็ต้องได้อ่าน
มันอีกรอบ จนท่านต้องร้อง “ออ” ว่าที่เรามีความคิดเช่นนี้ ก็เพราะ
หนังสือเล่มนี้นี่เอง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.