การกลับมาของเขา

Number of View: 2629

และแล้วเขาก็กลับมาโดยอ้างว่ามาเพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งก็ก่อนน่านี้
ทำไมเขาถึงไม่คิด ทำไมต้องให้คนอื่นรักษาการแทน คำตอบที่ถูกต้องคือ
เขาต้องการเวลาไปค้นหาตัวเอง และแล้วเขาก็ค้นหาพบว่า ความต้องการสูงสุด
ของมนุษย์ก็คือการได้อุทิศตนเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

แต่เขาก็ได้โอกาสนั้นไปครั้งนึงแล้ว ประชาชนให้โอกาสเขามาตั้ง 5 ปีแล้ว
แต่เขาก็ยังไม่สามารถทำภาระกิจนั้นให้สำเร็จ ประชาชนและประเทศชาติยัง
ไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการมอบให้ แต่คนข้างกายเขาต่างสุขสมบูรณ์กันถ้วนหน้า
ซึ่งเขาก็ไม่ไ้ด้ต้องการให้มันเป็นเช่นนั้นหรอก

สิ่งที่เขาต้องการคือให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง แต่กาลกลับกลายเป็นว่า
ประเทศชาติเริ่มไม่มั่นคง เพราะการเขามารุกรานทางอ้อมของ ต่างประเทศที่แฝงมา
ในรูปแบบของการลงทุนข้ามชาติ ประชาชนบางส่วนที่อยู่ข้างกายเขามั่งคั่ง
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังยากจน มีหนี้สินเพิ่มขึ้น จากนโยบายที่เขาคิดว่า
มันจะดี
หลายสิ่งหลายอย่างมันยังค้างคาใจเขาอยู่ เขาจึงต้องกลับมา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.