Tag Archives: decentralize

ตลาด ตะลี มือก่ายหน้า ขาไขว่ห้าง เทคโนโลยี

ชวนลงทุนใน ether ตอนนี้ราคากำลังตกลงมาจาก 20$ เป็น 1ether/14$

Number of View: 3940

จากสถิติที่ผ่านมาของราคา bitcoin ช่วงแรกราคาไม่กี่ดอลล่าร์ จนต้นปีที่ผ่านมาราคาประมาณ 1bitcoin/200$ แต่ปัจจุบันราคามาถึง 1bitcoin/674$

read more »