Tag Archives: Google Adwords

ตลาด ตะลี มือก่ายหน้า ขาไขว่ห้าง เทคโนโลยี

Google Adwords ยอมลงทุนไปลงโฆษณาใน Facebook

Number of View: 1902

Google Adwords ยอมลงทุนไปลงโฆษณาใน Facebook ซึ่งเป็นคู่แข่งกัน เหมือนดังสุภาษิตไม่เข้าถ้ำเสือแล้วใยจะได้ลูกเสือ