Tag Archives: UX

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี

Google ทดสอบการแสดงผลการค้นหาเป็นแบบกล่อง

Number of View: 4355

วันนี้ (20/10/2016) เมื่อทำการค้นหาด้วยกูเกิล (Google) จะปรากฏผลการค้นหาแบบใหม่กับผู้ใช้บางคน โดยข้อมูลที่ค้นพบจะถูกแสดงในกล่องที่ขาวบนพื้นเทาแทนแบบเดิม ที่ไม่มีกล่องและบนพื้นขาวทั้งหมด ต้องดูผลตอบรับกลับมาว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะชอบหรือไม่

google01

read more »