คนเราขึ้นไปอยู่ที่สูงเพื่ออะไร?

Number of View: 5422

เพื่อให้คนมองเห็น(มีหน้ามีตา)?
เพื่อได้เห็นมุมกว้าง(มีอำนาจ)?
หรือเพื่อ?????

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.