เมืองเปลี่ยน

Number of View: 2137

คิดเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนแผ่นดิน คงเป็นสิ่งที่ทำให้คนเยาะเย้ยหยั๋น
แต่ฟ้าและแผ่นดินมันจะเปลี่ยนตัวของมันเอง แล้วทุกสิ่ง
ทุกอย่างภายในโลก ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งไหน
จะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเท่านั้น

ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนั้นพอจะมองเห็นภาพกันได้ง่าย
หน่อย เช่นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละชุมชน ยกตัวอย่างง่ายๆ
เมื่อก่อนก็จะเป็นแถว สะพานควาย พระโขนง เท่าที่ผมจำได้นะ
เมื่อก่อนนี้ผู้คนจะเยอะมาก เพราะมีแหล่งค้าขายอยู่ตรงนั้นเยอะ
แยะไปหมด แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว กลายเป็นที่อื่นแทน ส่วนมากก็จะเป็น
ศูนย์การค้าติดแอร์ซะส่วนใหญ่ หรือไม่ก็ศูนย์การค้าแบบเปิด แต่
ก็อยู่ใกล้ศูนย์การค้าสมัยใหม่อยู่ดี

การเปลี่ยนแปลงนั้นน่าจะมาจากการที่ระบบการค้าปลีกแบบข้าม
ชาติได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ก็เลยทำให้ชุมชนการค้าขาย
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอีกไม่นาน ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนว
อื่นอีกก็เป็นได้

ในกรุงเทพฯถ้าลองสังเกตุดูจะเห็นว่าร้านค้าที่อยู่ตามป้ายรถเมล์ หรือ
อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์จะเป็นร้านที่ขายของได้ ถ้าป้ายรถเมล์ย้ายไป
ร้านค้าใหม่ที่อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ใหม่ก็จะขายดีกว่าแทนร้านเดิม
ซึ่งช่วงที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการแก้ปัญหาจราจรภายในกรุงเทพ
ก็มีการย้ายป้ายรถเมล์ขนานใหญ่เหมือนกัน

นอกจากนี้จุดเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงของเมืองยังเป็นไปตาม
จุดศูนย์กลางการคมนาคม สังเกตให้ง่ายๆ ก็คือ ที่ไหนเป็นสถานีขนส่ง
ที่นั้นก็จะเจริญ หรือซื้อง่ายขายสะดวกเพราะมีคนมาคอยใช้บริการ
เยอะแยะ พอเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นั่นก็จะกลายเป็นซบเซาไป
โดยปริยาย

และเมื่อไม่นานมานี้กรุงเทพก็ได้มีการขนส่งมวลชนแบบใหม่เกิดขึ้น
นั้นคือรถไฟลอยฟ้าและใต้ดินแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนโดยแหล่งที่อยู่ใกล้สถานี ก็เกิดความเจริญตามมา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.