เขียน

Number of View: 2779

ได้ดูรายการชีวะประวัติของท่าน พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ในรายการ สยามศิลปิน ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งในการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง เพราะแม้กระทั่งท่านหลวงวิจิตรฯเอง ช่วงที่ท่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างหนักนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้ทำงานแล้ว คือท่านมีเหตุที่ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งในสายงานที่ท่านไม่ถนัด ท่านจึงตั้งปณิธานกับตัวเองว่า จะต้องอ่านหนังสือให้จบอย่างน้อยวันละ 1 เล่ม ถ้าเป็นเล่มใหญ่ ส่วนถ้าเป็นเล่มเล็ก ก็ต้องให้ได้หลายเล่ม ในช่วงเวลาหลังจากเลิกงาน

ที่จริงก็รู้จักผลงานและติดตามผลงานของท่านตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม จากการอ่านผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจ กำลังความคิด มันสมอง และที่ชอบที่สุดเห็นจะเป็น กุศโลบาย จากการอ่านผลงานหลายๆเล่มของท่าน ทำให้มีสิ่งที่ติดตัวและจำได้ขึ้นใจและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลายอย่าง

มีเรื่องที่เตื่อนสติขึ้นมาอีกครั้งนึงว่า การเขียนทำให้สมองเราพัฒนา ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง หลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าใจเรื่องนี้ แต่ลืม และขาดการปฏิบัติไป แม้กระทั่งการอ่านก็ยังไม่ค่อยได้อ่านเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงหลังมานี้ เพราะมามัวแต่หาข้ออ้างว่า ไม่มีเวลา งานยุ่ง

ถ้าเราเอาเวลาจากการดูละครไร้สาระมาเป็นการอ่านหนังสือ ถึงตอนนี้ก็คงจะจบไปหลายเล่มแล้ว

ขอบคุณไอทีวีที่ยังพอมีหลงเหลือรายการดีๆไว้บ้าง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.