เส้นทางสายส้มตำ

Number of View: 2107

ผมเป็นคนอีสานโดยกำเนิดหรือถ้าให้เรียกตรงๆว่า คนลาวก็ไม่ผิด
คนลาวก็เป็นคนเชื้อสายไทกลุ่มหนึ่งเหมือนไทยใหญ่ ไทสิบสองปันนา
ไทดำ ไทเวียง ภูไท แล้วก็อีกหลายๆไท ซึ่งกลุ่มชนเล่านี้ใช้ภาษา
พูดที่เหมือนกัน มีวัฒนธรรมประเพณี อาหารการกินคล้ายๆกัน

ถ้าผมจะบอกว่าผมชอบประวัติศาสตร์แต่ไม่เคยมีสถาบันเพราะไม่ได้
เรียนเอกประวัติศาสตร์มาโดยตรงแต่ชอบอ่านผลงานประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ แล้วก็ท่านอื่นๆอีกบ้างถ้าจะ
บอกว่าเป็นศิษย์ของอาจารย์ก็กลัวอาจารย์ท่านจะเสียหาย

ในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์ไม่มีสถาบันก็เลยพูดได้เต็มปาก
ในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองโดยไม่ทำให้สถาบันใด
เสียหาย เพราะฉะนั้นใครอยากวิจารณ์บทความด้านวัติศาสตร์
ของผมก็เชิญได้เต็มที่เลย

ในความคิดเห็นของผมนั้นมีสิ่งนึงที่นักประวัติศาสตร์เกือบทุกสำนัก
ไม่ค่อยให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ด้านชาติพันธุ์
หรืออาจจะเป็นเพราะผมอ่านตำราน้อยไปก็เลยไม่เจอก็เป็นได้
สิ่งนั้นก็คือ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอาหารการกินในการ
พูดถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ถ้าวิเคราะห์กันให้ดีๆแล้วหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ยังสดและใหม่อยู่เสมอที่สามารถนำมาวิเคราะห์
ชาติพันธุ์ได้ น่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน แล้วก็น่าจะเป็น
หลักฐานชิ้นเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวิวัฒนาการไปตามกาล
เวลา ไม่เหมือนกับเสื้อผ้า,ที่อยู่อาศัย,เครื่องใช้ไม้สอย,ยานพาหนะ
ซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลา เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม แม้กระทั้งภาษา
และตัวอักษรก็มีการวิวัฒนาการ แต่อาหารไม่ได้เป็นเช่นนั้น หรือ
ถ้ามีการเพี้ยน(ผิดปกติ) หรือเปลี่ยน(กลายสภาพ)ไป หรือหรือ
เปี่ยนไป่ก็คงน้อยมาก

คนจีนไปอยู่ที่ไหนก็ยังทำอาหารจีนกินในขณะเดียวกัน ก็สอนลูกหลาน
จีนให้ทำอาหารจีนกินซึ่งลูกหลาจีนนั้นอาจจะพูดจีน เขียนจีนไม่ได้แล้ว
ในขณะเดียวกันยังแต่งตัวแบบหลุดโลกแล้วก็มี(แถวเซ็นเตอร์พอยท์)

ถ้าบอกว่าส้มตำเป็นอาหารโบราณก็คงไม่ผิดถึงแม้ว่ามะละกอจะเพิ่ง
เข้ามาประเทศไทยได้ไม่นาน แต่ที่บอกว่ามันโบราณนั่นเพราะว่า
ก่อนที่จะมาเป็นส้มตำมะละกอนั้น มันเป็นเป็นส้มตำสาระพัดอย่าง
มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นตำแตงไทยดิบๆซึ่งจะมีเครื่องปรุงที่แปลกๆ ผสม
เข้ามาเช่น เปลือกต้นแค หรือลูกฝรั่ง เพื่อลดความแรงของแตงไทยดิบ
นอกจากนี้ยังยังมีตำกล้วย ตำมะม่วง ตำถั่ว ซึ่งน่าจะมีมาก่อนการ
ตำมะละกออีก แต่ที่ส้มตำมะละกอกลายมาเป็นที่นิยมนั้น น่าจะ
เป็นเพราะสาเหตุที่มะละกอนั้น เกิดได้ในเกือบทุกสภาพแวดล้อม
และขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็วเพราะมีเมล็ดจำนวนมาก

และถ้าจะบอกว่าถิ่นกำเนิดของส้มตำสาระพัดอย่างมาจากคนเชื้อสายลาว
ก็คงไม่ผิดอีก หรือถ้าใครมีหลักฐานที่ว่าไม่ใช่ ก็ให้นำมาคัดค้านด้วย
เพราะฉะนั้นจึงได้บอกได้เลยว่า คนลาวไปอยู่ที่ไหน ที่นั่นก็จะมีส้มให้กินได้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่ไหนมีส้มตำที่นั้นจะมีคนลาวเสมอไป
เพราะตอนนี้ส้มตำเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติไปแล้ว

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.