มองท่ามกลางความสับสน (หรือเปล่า)

Number of View: 2347

เป็นมุมมองของสองมุม มุมนึงเป็นคนหนุ่ม ที่อธิบายให้เห็น
ว่าในความสับสนของหลายๆคน มันมีสาระอะไรซ่อนอยู่
เป็นมุมของ “คนชายขอบ”

อีกมุมนึงเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลทางเลือก ท่านเป็น
นักคิด นักเขียน นักวิจารณ์บ้านเมือง และสังคม
เป็นความคิดที่คม แตกต่าง ตรงไปตรงมา เป็นความคิด
เกี่ยวกับบ้านเมืองในอาการสับสนวุ่นวาย เช่นกัน
เป็นบทสัมภาษณ์อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ จาก นสพ.กรุงเทพฯ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.