ผลึก

Number of View: 3054

หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความคิดของเรา บ้างครั้งเคยนึกเคยคิด
แล้วก็ลืมเลือนหายไป

หรือบางครั้งมีไอเดียดีๆ ความคิดดีๆ นึกขึ้นมาได้ แล้วพอเรา
ไม่ใส่ใจที่จะจด หรือจำมัน ไม่นานก็ลืมไป

ประสบการณ์ในชีวิต การเรียนรู้ การลองผิดลองถูกตั้งแต่เรา
เกิดมา จนถึงเรามีชีวิต ณ วันนี้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความคิด
ทั้งความคิดที่เกิดจากการสังเคราะห์ การนำมารวมกัน ของ
จากความรู้หลายๆแหล่งที่เราได้มา จนกลายมาเป็นความคิด
ของเราเอง หรือหลายคน เรียกว่า การตกผลึกทางความคิด

การตกผลึกทางความคิดของมนุษย์ มีอาการไม่ต่างจาก
การตกผลึกของสารเคมีเท่าไหร่นัก แต่ก็ยังสามารถจำแนก
ได้ว่า การตกผลึกแต่ละครั้งนั้น มีประสิทธิผลเพียงไร
และก็ยังสามารถที่จะตกผลึกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ได้หลายๆครั้ง

ที่ว่าไม่ค่อยต่างจากการตกผลึกของสารเคมีนั้นก็คือ
ก่อนที่สารเคมีจะตกผลึกจะต้องได้รับการต้มให้เป็นของเหลว
ก่อน เปรียบไ้ด้กับความคิดของคนคือ ต้องมีอะไรสักอย่าง
สะกิดมากระตุ้น ว่าให้คิด หรือต้องคิด หรือ จำเป็นต้องคิด
หรือบ้างครั้ง การตกผลึกก็เกิดจากการสะกิดโดย
การใช้ชีวิตปกติตามธรรมชาติของคนเรา

เช่นการได้อ่านหนังสือบางเล่ม การได้ดูหนังบางเรื่อง
การได้กลิ่น การได้ลิ้มรสอาหารบางอย่าง หรือการได้สัมผัส
แล้วเราพยายามคิดตาม ตามประสบการณ์ที่เรามีมา

ซึ่งคนแต่ละคนก็จะมีทัศนคติ และความรู้สึกในสิ่งที่ได้อ่าน
และที่ได้ดูแตกต่างกันไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
และการเรียบรู้ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ขั้นต่อมาของการตกผลึกของสารเคมีก็คือ
การนิ่งหรือการทำการตกผลึก ซึ่งของมนุษย์ก็คือ การที่มีสมาธิ
ในการคิดเรื่องนั้นๆ อย่างมีระบบ ระเบียบ จากเดิมที่ความคิดกระจัด
กระจายอยู่ ก็สามารถที่จะเอามา เขียน หรือ เอามาพูด
ให้คนอื่นฟังได้ง่าย หรือเข้าใจได้ง่าย

ซึ่งก็ไม่จำำเป็นว่าความคิดที่ตกผลึกมานั้น จะเป็นความคิดที่ดี
หรือจะต้องความคิดที่คนอื่นต้องเชื่อถือ หรือทำตามเสมอ
แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่า คนๆนั้น เรียนรู้ หรือมีประสบการณ์มาในสิ่งที่ดีหรือไม่
หรือถึงแม้ ไม่ได้เรียนรู้ หรือไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่ แต่มีประสบการณ์
ที่เลว แต่รู้จักการคิดในสิ่งที่ดี มีประสบการณ์ หรือรู้ว่า ควรจะคิดให้เป็น
หรือคิดให้ดี เช่น การรู้จักเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตแล้วนำมาปรับปรุง
อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการตกผลึกทางความคิดที่ดีได้

ลองไปตกผลึกของคุณเองดูสิ

โดยหาที่สงบๆ สักที่ ถ้ายังไม่รู้จะตกผลึกอะไร ลองหาหนังสืออะไรดีๆ
สักเล่มที่คุณอยากอ่าน

อ่านจบแล้วลองนึกทบทวนเรื่องราวในชีวิตของคุณดู
แล้วคุณจะรู้ว่าผลึกของคุณสวยงามแค่ไหน

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.