ศรัทธา

Number of View: 2777

หนุ่มเมืองจันทร์ ใน มติชนสุดสัปดาห์พูดถึง คุณ โชค บูลกุล
รายละเอียดอ่านได้ ที่นี่

“อานันท์ ปันยารชุน” เคยบอกว่าผู้นำที่ดี คือ คนที่ลูกน้องอยากเดินตาม

“โชค บูลกุล” เป็น “ผู้นำ” ในความหมายนี้

และยิ่งทำงานนานเข้า เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นว่า “ความศรัทธา” ที่มีต่อ “ผู้บริหาร” เป็นเรื่องสำคัญ

สำคัญกว่านโยบายขององค์กรที่สวยหรูเสียอีก

เพราะถ้านโยบายสวยหรู แต่ไม่มีใครอยากเดินตาม

ต่อให้เขียนเพราะพริ้ง ตัวอักษรสวยงามเพียงใด แต่เมื่อไม่มีใครเชื่อมั่นศรัทธา การลงมือทำก็ทำแบบแกนๆ ทำแบบขอไปที

สุดท้ายนโยบายก็จะเป็นเพียงแค่ตัวอักษร

และ “ผู้นำ” ที่พนักงานศรัทธา จะทำให้การบริหารงานหรือสั่งการไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อย

ทุกคนเชื่อมั่นและพร้อมทำตาม

ไม่เหมือนกับ “ผู้นำ” ที่ไม่ได้รับแรงศรัทธาจากลูกน้อง มักจะเกิดปัญหาการบริหารเป็นประจำ

การขับเคลื่อนก็ช้า เพราะลูกน้องมีคำถามมากมาย

และมักจะมีปัญหาเรื่องท่าทีเกิดขึ้นเป็นประจำ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.