คำมันคม

Number of View: 3338

” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลก เคยบอกว่า “มีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายทุกสรรพสิ่งด้วยวิทยาศาสตร์ แต่มันจะมีความหมายอะไร เหมือนกับที่ท่านอธิบายบทเพลงซิมโฟนีของบีโธเฟนว่าเป็นความผันแปรของคลื่น เสียง”

X คลูซีฟ

สรกล อดุลยานนท์

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.