ส.ส. ไซด์ไลน์

Number of View: 3423

ส.ส. ที่ไม่มีความคิดหรืออุดมการณ์เป็นของตัวเอง ให้ใครมาชักจูงหรือเอาเงินมาซื้อ
บอกให้ทำอะไรก็ทำตาม คิดเองไม่เป็นว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ
ก็ไม่ต่างจากควายที่ให้คนสนตะพาย จูงไปไหนต่อไหนก็ได้�ขอแค่มีหญ้ามีน้ำให้กิน
จะจูงไปไหนก็ไป

ไม่รู้หรอกว่า ส.ส. อย่างที่ว่ามามีอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่า�
ถ้ามี เขาก็ไม่ต่างอะไรกับ อีตัว หรือเด็กไซด์ไลน์ทั้งหลาย
คนที่มาซื้อ ส.ส. อีตัวเหล่านี้ พยายามบอกกับประชาชนว่า
เขารักระบอบประชาธิปไตย หวงแหนประชาธิปไตยมาก
รักประชาธิปไตยกะผีอะไร คุณคือคนที่ทำลายระบอบประชาธิปไตย
ตัวฉกาจเลยล่ะ
คุณดูถูกคนประชาชนในประเทศนี้อย่างมาก

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.