สำนักงานข่าวเดี๋ยวนี้ หาข่าวง่ายไปไหม?

Number of View: 2534

สำนักงานข่าวบางสำนักหรือหลายสำนัก เดี๋ยวนี้หากินง่ายไปไหม
ใช้วิธีการไปตามดูคนนั้นคนนี้โพสต์ลง facebook แล้วก็มาลงเป็นข่าว

facebooknews2

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.