Tag Archives: หาข่าว

ประวัติศาสตร์ มือก่ายหน้า ขาไขว่ห้าง เทคโนโลยี

สำนักงานข่าวเดี๋ยวนี้ หาข่าวง่ายไปไหม?

Number of View: 2533

สำนักงานข่าวบางสำนักหรือหลายสำนัก เดี๋ยวนี้หากินง่ายไปไหม
ใช้วิธีการไปตามดูคนนั้นคนนี้โพสต์ลง facebook แล้วก็มาลงเป็นข่าว

facebooknews2