สงคราม-สันติภาพ-การแย่งชิง-ความตาย

Number of View: 2508

สงครามและความตายเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอ
สงครามกับสันติภาพก็เป็นสิ่งที่อยู่กันคนละฝ่ายเสมอ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ที่มีมนุษยชาติอุบัติขึ้นมา
บนโลก ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีเผ่าพันธุ์ไหนที่ว่าต้องการ
สงคราม

ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น ผู้คนก็ยังต่อต้านสงคราม
ยังเรียกร้องโหยหาสันติภาพ แต่ก็ยังเหมือนเดิมคือ
สงครามก็ยังเกิดขึ้น ไม่มีใครต่อต้านได้

ผู้เชี่ยวชาญยังคงยึดถือทฤษฎีที่ว่า โรคและสงคราม
จะเป็นการจำกัดจำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
เพราะฉะนั้นเราจงเชื่อและต้องทำใจเถอะว่า ยังไงไม่วันนี้
หรือวันหน้าก็ยังต้องมีสงคราม

จะว่าไปแล้วที่มาของสงครามก็ไม่ใช่มาจากไหน
มันก็แค่เรื่องที่ว่า ทรัพยากรของโลกมีจำนวนอยู่จำกัด
แต่ จำนวนประชากรของโลกกลับเพิ่มขึ้นทุกวัน
ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างถูกชักจูงในเข้ามาสู่กระบวน
การลัทธิบริโภคนิยม

เมื่อมีการบริโภคกันมากขึ้น ก็ต้องใช้ทรัพยากรกันมากขึ้น
นั้นก็หมายถึงว่าผู้นำ รัฐบาล ผู้บริหารของแต่ละประเทศก็เตรียม
การและมองไปข้างหน้าว่า ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศของ
ตัวเองนั้น จะสามารถเลี้ยงและเจือจุนจำนวนประชากรที่มีอยู่
ในประเทศของตัวเองไปได้อีกนานแค่ไหน หรือเกิดมีอยู่เลี้ยงได้
ไม่นาน ก็ต้องหาทางเตรียมการ จะไปนำมาจากไหนดี

ในอดีตก็ไปหากันได้ง่ายๆ โดยการเข้าไปยึดครองดินแดน
ต่างๆ ซึ่งก็คือต้องทำสงคราม แล้วก็ไปทำการกอบโกย
ทรัพยากรจากดินแดนนั้นๆ

ในปัจจุบันถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปมากแล้วก็ตาม แต่ขบวน
การแสวงหาทรัพยากรจากดินแดนอื่นก็ยังคงต้องมีต่อไป
แต่ กระบวนการอาจจะซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากมีการจัดตั้ง
องค์กรที่หวังจะให้เกิดความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหว่างประเทศ โดยการใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

บางประเทศก็ใช้วิธีการของโจรสุภาพชนมาปล้นเงินของ
บางประเทศไปใช้แบบหน้าด้านๆ แล้วก็ใช้อัฐยายมาซื้อขนมยาย
โดยนำเงินที่ได้จากการปล้นมาซื้อทรัพยากรกลับไปประเทศตน

บางประเทศก็ใช้วิธีการหลอกเด็กที่เป็นผู้ใหญ่
โดยการนำสินค้าที่ ฟุ่มเฟือยแต่หลอกว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นมาขายให้โดยการ
จัดงานแสดงสิ้นค้าระดับโลก แสดงสิ้นค้าที่เป็นอาวุธกันแบบ
สดๆ ถ่ายทอดสดทุกสถานี อาวุธไหนดีอย่างไร มีประสิทธิแค่
ไหน เลือกซื้อเลือกชมกันได้อย่างเต็มที่ สนใจตัวไหน ก็ค่อยติด
ต่อมา ไม่มีเงิน เราก็มีการแลกกันกับทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
ของคุณก็ได้ หรือไม่เราก็ให้เงินคุณยืมมาซื้อเราก็ได้

หลังจากนั้นก็ไปยุยงส่งเสริมให้เกิดสงครามเป็นจุดๆในทุกส่วน
ของโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นทีต้องมีอาวุธที่
มีแสนยานุภาพไว้ประจำกาย

บางประเทศก็เข้ามากอบโกยในฐานะที่เป็นพ่อพระมา
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้ เกิดการจ้างงานการสร้างรายได้จาก
ภาษีที่เล็กๆน้อยๆ หรือเข้ามาในรูปแบบขององค์กรเอกชน
ใจบุญที่เข้ามาช่วยทำการวิจัยว่าจะทำอย่างไร จึงจะนำ
ทรัพยากรทีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ในขณะเดียวกัน
ก็ขอหยิบยืมกลับไปใช้ในประเทศของตนด้วย

นี่ขนาดที่ว่าประชากรของโลกยังไม่แออัดเท่าไหร่
การเอารัด เอาเปรียบ การแก่งแย่งทรัพยากร
และสงครามก็ยัง มีให้เห็นอยู่อย่างนี้

และถ้าวันใดที่ประชากรเกิดจะล้นโลก คงเกิดวิกฤติกัน
น่าดู

มีอยู่หนทางเดียวที่พอจะช่วยได้ คือการรู้จักการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด ใช้แค่พอเพียง และไม่บ้าไปกับลัทธิบริโภคนิยม
ที่กำลังมอมเมาประชากรอยู่ตอนนี้อย่างหนักหน่วง ไม่ใช้เกิน
ความต้องการของตัวเอง สิ่งไหนฟุ่มเฟือย ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อ
ไม่ต้องไปบ้าใช้ เพราะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกว่าจะมาเป็นสิ่งของให้
เราไปบริโภคนั้น ต้องใช้ทรัพยากรตั้งมากมายในการมาสร้างในการ
มาผลิต

หรือถ้าจะสรุปให้ชัดเจนกว่านี้ก็คือ ต้องใช้หลักคำสอนของ
พระพุทธองค์ในการดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ดับกิเลสหรือ
ความต้องการภายในตัวทิ้งไปให้ได้

หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ สงคราม มาช่วยในการลดจำนวน
ประชากรที่กำลังล้นโลกแน่ๆ

จากคุณ : Lithium Carbonate – [ 28 มี.ค. 46 13:02:11 ]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.