เหงาจริง เหงาจัง…

Number of View: 2114

เหงาจริง เหงาจัง…
นั่งนับดาวที่ฟากฟ้า
หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า…
แปดสิบ… ร้อยสามสิบเอ็ด…
เจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเก้า…
หกหมื่น… หกหมื่นหนึ่ง…
…พอแล้ว
หาอย่างอื่นที่มีประโยชน์ทำดีกว่า

เฉวงชัย ศิษย์ฉ่อย

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.